Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận thuộc tỉnh Ninh Thuận công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Báo cáo chế độ lương thưởng năm 2016, kế hoạch sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016, Báo cáo tài chính quý I năm 2015, Báo cáo tài chính năm 2014, Kế hoạch tài chính giai đoạn 2016-2020.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại:

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Doanh nghiệp địa phương -> Ninh Thuận -> Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận (Phong Lâm)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article