Thông tin công bố là Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam công bố Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017.

Trước đó doanh nghiệp đã công bố Báo cáo lương thưởng 2016; Báo cáo sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 2016; Báo cáo lương thưởng 2016; Báo cáo sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 2016.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại:

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN thuộc Bộ, ngành-> Bộ Giao thông vận tải -> Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam (Phong Lâm)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article