Thông tin công bố là Báo cáo lương thưởng năm 2015, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Tổng công ty Viễn thông Mobifone (Bộ Thông tin và Truyền thông) công bố Báo cáo lương thưởng năm 2015, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất, Báo cáo tài chính tong ty mẹ năm 2015, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Kết quả sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016,  Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN Bộ, ngành -> Bộ Thông tin và Truyền thông -> Tổng công ty Viễn thông Mobifone (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article