Thông tin công bố là Báo cáo tài chính riêng 5 tháng đầu năm 2018

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị (Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) công bố Báo cáo tài chính riêng 5 tháng đầu năm 2018.

 Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2015, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Kết quả sản xuất kinh doanh 3 năm 2014-2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016,  Kết quả sản xuất kinh doanh 3 năm 2014-2017,  Tiền lương tiền thưởng 2017,  Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2017, Sắp xếp đổi mới 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2018....

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Tập đoàn kinh tế -> Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam -> Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị  (Hồng Liên).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article