Thông tin công bố là Báo cáo tài chính 6 tháng 2018.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam công bố Báo cáo tài chính 6 tháng 2018.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất 2013-2015, Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2015, Kết quả sắp xếp đổi mới năm 2015, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 5 năm 2016-2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, Kết quả sản xuất kinh doanh năm hằng năm và 3 năm gần nhất 2015-2017, Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2017, Kết quả sắp xếp đổi mới năm 2017, Báo cáo tài chính 6 tháng 2017, Báo cáo tài chính 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 .

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Tập đoàn kinh tế -> Tập đoàn Cao su Việt Nam -> Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article