free sex porn hd porno
umraniye escort
huluhub.com
antalya escort
ankara escort
sex movies
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam được thành lập theo Quyết định 248/2006/QĐ-TTg ngày 30/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Quyết định số 249/2006/QĐ-TTg ngày 30/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
Ngày 25/6/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 981/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty mẹ- Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Ngày 30/3/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 469/QĐ-TTg phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Ngày 05/01/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 38/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015.

Các ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn bao gồm:

Ngành, nghề kinh doanh chính: Trồng, chế biến, kinh doanh cao su; chế biến gỗ nhân tạo; công nghiệp cao su. Tập đoàn được đầu tư kinh doanh các khu công nghiệp trên đất cao su của Tập đoàn chuyn đi theo quy hoạch sử dụng đất được Chính phủ phê duyệt.

Ngành, nghề liên quan phục vụ trực tiếp ngành, nghề kinh doanh chính:

- Đầu tư tài chính và kinh doanh vốn Nhà nước giao cho Tập đoàn;

- Tổ chức nghiên cứu, tư vấn chuyển giao kỹ thuật công nghệ trong sản xuất, chế biến kinh doanh các sản phẩm từ cây cao su, cây rừng trng.

Ngành, nghề kinh doanh khác được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Ban lãnh đạo:

Chức vụ

Họ và tên

 Chủ tịch Hội đồng thành viên

 Võ Sỹ Lực

 Tổng Giám đốc

 Trần Ngọc Thuận

 Phó Tổng Giám đốc

 Lê Minh Châu

 Phó Tổng Giám đốc

 Phạm Văn Hiền

 Phó Tổng Giám đốc

 Trần Thoại

 Phó Tổng Giám đốc

 Lê Xuân Hòe

 Phó Tổng Giám đốc

 Nguyễn Hồng Phú

 Phó Tổng Giám đốc

 Huỳnh Trung Trực

 Phó Tổng Giám đốc

 Nguyễn Văn Tân


Địa chỉ: 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 3.9325234 – 3.9325235

Fax: (84-8) 3.932 7341

Email: grc-imexdept@hcm.vnn.vn

Website:  http://www.rubbergroup.vn/

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Tin liên quan