Thông tin công bố là Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Phong Điền (Thừa Thiên Huế) công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Báo cáo tài chính kiểm toán 2017, Báo cáo tài chính 2017, Báo cáo tiền lương tiền thưởng 2017, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2018, Sắp xếp đổi mới 2018, Thông tin người đại diện pháp luật 2018.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN địa phương-> Thừa Thiên Huế -> Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Phong Điền (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article