free sex porn hd porno
umraniye escort
huluhub.com
antalya escort
ankara escort
sex movies
antalya escort
free xxx porn xxx movies
Lần đầu tiên thực hiện nghĩa vụ công khai thông tin hoạt động, doanh nghiệp công bố 23 báo cáo hoạt động các năm 2016,2017 và 2018

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi Trà Vinh công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2016, Báo cáo tài chính kiểm toán 2016, Báo cáo tài chính Quý I năm 2016, Báo cáo tài chính Quý II năm 2016, Báo cáo tài chính Quý III năm 2016, Báo cáo tài chính Quý IV năm 2016, Phê duyệt quyết toán chi phí 2016, Tiền lương tiền thưởng 2016, Sắp xếp đổi mới 2016, Báo cáo tài chính Quý I năm 2017, Báo cáo tài chính Quý II năm 2017, Báo cáo tài chính Quý III năm 2017, Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017, Báo cáo tài chính kiểm toán 2017, Chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2017, Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2017, Phê duyệt quyết toán chi phí 2017, Sắp xếp đổi mới 2017, Tiền lương tiền thưởng 2017, Người được uỷ quyền công bố thông tin 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2018,  Báo cáo tài chính Quý I năm 2018.

Như vậy, sau hơn 2 năm rưỡi kể từ ngày quy định về nghĩa vụ công bố thông tin của công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu có hiệu lực thi hành (ngày 5/11/2015), đây là lần đầu tiên doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ này trên Cổng thông tin doanh nghiệp tại địa chỉ http://www.business.gov.vn.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN địa phương-> Trà Vinh -> Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi Trà Vinh (Hồng Liên)

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Các tin khác