Lần đầu tiên thực hiện nghĩa vụ công khai thông tin hoạt động, doanh nghiệp công bố 06 báo cáo hoạt động các năm 2016,2017

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Lập Thạch (Vĩnh Phúc) công bố Báo cáo quyết toán tài chính năm 2016, Chiến lược phát triển và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm 2016-2020, Báo cáo lương thưởng 2016, Sắp xếp đổi mới 2016, Báo cáo quyết toán tài chính năm 2017, Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm 2014-2017.

Như vậy, sau hơn 2 năm rưỡi kể từ ngày quy định về nghĩa vụ công bố thông tin của công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu có hiệu lực thi hành (ngày 5/11/2015), đây là lần đầu tiên doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ này trên Cổng thông tin doanh nghiệp tại địa chỉ http://www.business.gov.vn.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN địa phương-> Vĩnh Phúc -> Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Lập Thạch (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article