Lần đầu tiên thực hiện nghĩa vụ công khai thông tin hoạt động, doanh nghiệp công bố 8 báo cáo hoạt động của các năm từ 2015-2018

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Bình Phước công bố Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2015, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016-2017, Tiền lương tiền thưởng 2016, Tiền lương tiền thưởng 2017, Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và 3 năm gần nhất (phần 1, phần 2), Thông báo người đại diện công bố thông tin 2018.

Như vậy, sau hơn 2 năm rưỡi kể từ ngày quy định về nghĩa vụ công bố thông tin của công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu có hiệu lực thi hành (ngày 5/11/2015), đây là lần đầu tiên doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ này trên Cổng thông tin doanh nghiệp tại địa chỉ http://www.business.gov.vn.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN địa phương-> Bình Phước -> Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Bình Phước (Hồng Liên)

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article