Lần đầu tiên thực hiện nghĩa vụ công khai thông tin hoạt động, doanh nghiệp công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, Thông báo người đại diện công bố thông tin.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé (Bình Phước) công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016,  Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, Thông báo người đại diện công bố thông tin.

Như vậy, sau hơn 2 năm rưỡi kể từ ngày quy định về nghĩa vụ công bố thông tin của công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu có hiệu lực thi hành (ngày 5/11/2015), đây là lần đầu tiên doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ này trên Cổng thông tin doanh nghiệp tại địa chỉ http://www.business.gov.vn.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN địa phương-> Bình Phước -> Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé  (Hồng Liên)

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article