Thông tin công bố là Báo cáo tài chính 2017, Báo cáo tài chính kiểm toán 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020, Tiền lương tiền thưởng 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An công bố Báo cáo tài chính 2017, Báo cáo tài chính kiểm toán 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020, Tiền lương tiền thưởng 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018.

Trước đó doanh nghiệp đã công bố Báo cáo tài chính quý 2 năm 2016, Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016, Báo cáo chế độ tiền lương tiền thưởng 2015, Tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2016, Báo cáo lương thưởng năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017, Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Doanh nghiệp địa phương -> Long An -> Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An (Hồng Liên)
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article