Thông tin công bố là Báo cáo tài chính năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017, Báo cáo lương thưởng năm 2017.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Quảng Bình công bố Báo cáo tài chính năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017, Báo cáo lương thưởng năm 2017.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Kết quả sản xuất kinh doanh 3 năm 2014-2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2015, Báo cáo tài chính năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 3 năm 2017-2020, Báo cáo lương thưởng năm 2016, Báo cáo lương năm 2017.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Doanh nghiệp địa phương -> Quảng Bình -> Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article