Thông tin công bố là Báo cáo tài chính năm 2017.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Yên Bái công bố Báo cáo tài chính năm 2017.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Báo cáo tài chính quý 2 năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2015, Báo cáo lương thưởng năm 2015, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2015 ước 2016, Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và giai đoạn 2016-2020, Báo cáo tài chính năm 2016 (bản đầy đủ).

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Doanh nghiệp địa phương -> Quảng Bình -> Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Yên Bái (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article