Lần đầu tiên thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin hoạt ồộng, doanh nghiệp công bố 16 báo cáo hoạt động các năm 2016, 2017

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội công bố Thông tin bất thường 2016, Công ích 2016, Lương 2016, Thực trạng quản trị 2016, Sắp xếp đổi mới 2016, Kết quả sản xuất kinh doanh 2013-2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016, Báo cáo tài chính 2016, Thông tin bất thường 2017, Công ích 2017, Lương 2017, Thực trạng quản trị 2017, Sắp xếp đổi mới 2017, Kết quả sản xuất kinh doanh 2014-2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017, Báo cáo tài chính 6 tháng 2017.

Như vậy, sau hơn 2 năm kể từ ngày quy định về nghĩa vụ công bố thông tin của công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu có hiệu lực thi hành (ngày 5/11/2015), đây là lần đầu tiên doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin hoạt động trên Cổng thông tin doanh nghiệp tại địa chỉ http://www.business.gov.vn theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP nói trên.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN địa phương -> Hà Nội -> Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội (Hồng Liên)
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article