Thông tin công bố: Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Đại Lợi (Yên Bái) công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Báo cáo tài chính 2016, Kết quả sắp xếp đổi mới năm 2015, Kết quả sắp xếp đổi mới năm 2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Kết quả thực hiện NVCI và TNXH năm 2015, Kết quả thực hiện NVCI và TNXH năm 2016, Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2016 và 3 năm gần nhất 2013-2016, Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 và 3 năm gần nhất.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN địa phương -> Yên Bái -> Công ty TNHH MTV Đại Lợi (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article