Thông tin công bố là Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014-2016.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015, Xổ số kiến thiết tỉnh Lào Cai công bố Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014-2016.

Trước đó, Công ty đã công bố Kế hoạch sắp xếp đổi mới năm 2015, Báo cáo tài chính năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016, Chế đô lương thưởng năm 2016, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Doanh nghiệp địa phương -> Lào Cai -> Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Lào Cai (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article