Thông tin công bố là Báo cáo lương thưởng năm 2016, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2016, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017, Báo cáo sắp xếp doanh nghiệp năm 2017.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015, Công ty TNHH MTV Cà phê Thắng Lợi (thuộc tỉnh Đắc Lắc) công bố Báo cáo lương thưởng năm 2016, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2016, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016,  Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017, Báo cáo sắp xếp doanh nghiệp năm 2017.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Báo cáo tình hình hoạt động năm 2013, Báo cáo tình hình hoạt động năm 2014, Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, Báo cáo tài chính năm 2013, Báo cáo tài chính năm 2014, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016, Báo cáo lương thưởng năm 2016, Kết quả sắp xếp doanh nghiệp năm 2015.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Doanh nghiệp địa phương-> Đắk Lắk -> Công ty TNHH MTV Cà phê Thắng Lợi (Hồng Liên)

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article