Thông tin công bố Báo cáo lương thưởng năm 2016, Báo cáo sắp xếp đổi mới năm 2017.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 10 (thuộc Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) công bố Báo cáo lương thưởng năm 2016, Báo cáo sắp xếp đổi mới năm 2017.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Báo cáo lương thưởng năm 2015, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Kết quả sắp xếp đổi mới năm 2016, Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016, Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016 và thực trạng quản trị cơ cấu tổ chức năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Doanh nghiệp địa phương -> Thành phố Hồ Chí Minh -> Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 10 (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article