Thông tin công bố là Báo cáo tài chính năm 2016.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Đầu tư tài chính Nhà nước (Thành phố Hồ Chí Minh) công bố Báo cáo tài chính năm 2016.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Báo cáo tài chính (hợp nhất) năm 2015, Báo cáo tài chính riêng năm 2015.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN địa phương -> Thành phố Hồ Chí Minh-> Công ty TNHH MTV Đầu tư tài chính Nhà nước (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article