Thông tin công bố là Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH Thương mại dầu khí Đồng Tháp công bố Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016, Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2015,Kế hoạch sắp xếp đổi mới năm 2015, Báo cáo chế độ tiền lương tiền thưởng năm 2016.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Doanh nghiệp địa phương -> Đồng Tháp -> Công ty TNHH MTV Thương mại dầu khí Đồng Tháp (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article