Thông tin công bố là Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2016, Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2016-2020, Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH Yến sào Khánh Hoà công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 5 năm 2016-2020, Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020.

Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ công bố công khai thông tin hoạt động trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia tại địa chỉ www.business.gov.vn theo quy định tại Nghị định số 81/2014/NĐ-CP nói trên.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Doanh nghiệp địa phương -> Khánh Hoà -> Công ty TNHH MTV Yến sào Khánh Hoà (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article