Thông tin công bố các Báo cáo tài chính năm 2016, Báo cáo đánh giá tình hình tài chinh và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp năm 2016.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 3 (thuộc Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) công bố Báo cáo tài chính năm 2016, Báo cáo đánh giá tình hình tài chinh và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp năm 2016.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Doanh nghiệp địa phương -> Thành phố Hồ Chí Minh -> Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 3 (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article