Thông tin công bố các các báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

 

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Bình Chánh thuộc Thành phố Hồ Chí Minh công bố bản Báo cáo tài chính năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2015, Kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 3 năm gần nhất 2013-2016, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Báo cáo tài chính năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020, Kế hoạch sắp xếp đổi mới năm 2015, Báo cáo chế độ lương thưởng năm 2016.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Doanh nghiệp địa phương -> Thành phố Hồ Chí Minh -> Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Bình Chánh (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article