free sex porn hd porno
umraniye escort
huluhub.com
antalya escort
ankara escort
sex movies
antalya escort
free xxx porn xxx movies
  • Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ :


Báo cáo tài chính 6 tháng 2016
Báo cáo tài chính 2016
Báo cáo tài chính 6 tháng 2017
Báo cáo tài chính 2017
Báo cáo tài chính 6 tháng 2018
Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018.
Sắp xếp đổi mới 2016
Sắp xếp đổi mới 2017
Báo cáo kết quả sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2018.
Tiền lương thưởng 2016
Tiền lương thưởng 2017
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thường Công ty năm 2018.
Thông tin người đại diện pháp luật