• Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ : 72 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Thực hiện văn bản số 60/TTg – ĐMDN ngày 12-01-2010 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 799/QD9-BCT ngày 05-02-2010 của Bộ Công thương về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực miền Nam thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Công ty Điện lực 2 và tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai.

Tổng công ty Điện lực miền Nam quản lý lưới điện phân phối từ 110 kV trở xuống và kinh doanh bán điện trên địa bàn 21 tỉnh / thành phố phía Nam với các nhiệm vụ và chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật ( kể cả Đồng Nai ) dự kiến như sau:

Địa bàn hoạt động:

21 Tỉnh/Thành phố phía Nam: An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng, Long An, Ninh Thuận, Sóc Trăng, Tây Ninh, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long;

Sản lượng điện thương phẩm:
49 tỷ 39 triệu kWh (Năm 2015)

Doanh thu:

77,680 ngàn tỷ đồng (Năm 2015)

Tổng số khách hàng sử dụng điện:
7,367 triệu hộ dân có điện (Tính đến 31/12/2015)

Vốn điều lệ:
12.000 tỷ đồng (Năm 2015)

Tổng số nhân viên:
21.990 người (Năm 2015)

Bộ máy tổ chức:
Gồm 17 Ban nghiệp vụ tại Văn phòng Tổng công ty, 20 Công ty Điện lực Tỉnh/Thành phố, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai, Công ty Thí nghiệm điện miền Nam, Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Nam, Công ty Lưới điện cao thế miền Nam, Ban Quản lý dự án điện lực miền Nam và Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam, Trung tâm chăm sóc khách hàng Điện lực miền Nam.

Nhân sự:
Tính đến tháng 12/2015, tổng số CBCNV Tổng công ty là  21.990 người. Trong đó, tỷ lệ trình độ trên đại học 1,01% , đại học 21.13%, cao đẳng và trung cấp khoảng 25,12 %, công nhân 46,32%; trình độ khác 6,42%;

Thành tích, danh hiệu tiêu biểu:
Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (năm 2005), 1 Huân chương Độc lập hạng Nhì, 1 Huân chương Độc lập hạng Ba, 1 Huân chương Lao động hạng Nhất, 1 Huân chương Lao động hạng Nhì, 2 Huân chương Lao động hạng Ba, 1 Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2014), 1 Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 2014)

Đầu tư phát triển

- Triển khai dự án cáp ngầm xuyên biển Hà Tiên – Phú quốc và các công trình liên quan để cấp điện cho Huyện đảo Phú quốc, dự kiến hoàn thành năm 2014.

- Triển khai các dự án cấp điện cho 45.000 hộ dân tộc người Khmer tại Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu.

- Bảo đảm cấp điện cho các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của các địa phương .

- Phối hợp với các địa phương xây dựng và trình duyệt qui hoạch điện giai đoạn 2011 đến 2015 có tính đến năm 2020, bàn các giải pháp để cấp điện cho tưới tiêu nông nghiệp, phát triển nông nghiệp và phục vụ xuất khẩu, cho điện khi hóa phần còn lại của vùng nông thôn.

- Phát triển nguồn nhân lực, nâng cao công tác quản lý điều hành, xây dựng hệ thống Scada và trạm 110 KV không người trực, cải tiến công tác dịch vụ chăm sóc khách hàng, ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, phối hợp với các Ngân hàng để cải tiến công tác thu tiền điện, xây dựng các qui chế, qui định phù hợp với chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các qui định của pháp luật.

- Quan tâm chăm lo đời sống và thu nhập của CBCNV, thực hiện tốt việc nộp ngân sách và các hoạt động xã hội.

Ngành nghề kinh doanh

Công nghiệp điện năng: sản xuất, phân phối, kinh doanh điện năng; Xuất nhập khẩu điện năng đến cấp 110kV; Chế tạo và sửa chữa thiết bị điện; Xây lắp đường dây và trạm điện; Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị chuyên ngành Điện; Kinh doanh vật tư, thiết bị điện; Khảo sát, lập quy hoạch lưới điện cấp quận, huyện; Khảo sát, thiết kế, lập dự án đầu tư, quản lý đấu thầu, xây dựng công trình thủy điện vừa và nhỏ; Nhận thầu, thẩm định thiết kế, dự toán và giám sát thi công các công trình lưới điện đến cấp điện áp 500 kV; Tư vấn, lập dự án đầu tư, đấu thầu đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 500 kV; Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện đến cấp điện áp 500 kV; Sản xuất phần mềm, thiết kế trang web. Xây dựng, khai thác và lưu trữ dữ liệu; Tư vấn về phần cứng; thiết kế hệ thông máy tính tích hợp với hệ thống phần cứng, phần mềm và với các công nghệ truyền thông, quản lý máy tính và tích hợp mạng cục bộ; Quảng cáo thương mại;

Tổng công ty Điện lực Miền Nam cam kết sẽ hết sức hết lòng vì sự nghiệp phát triển chung của đất nước, phát triển kinh tế xã hội của 21 tỉnh/ thành phố phía Nam, cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho nhân dân, cho khách hàng để không phụ lòng mong mỏi của Đảng, Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các cấp chính quyền địa phương.


Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015
Báo cáo tài chính riêng năm 2015
Báo cáo tài chính tổng hợp Quý II năm 2016
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2016
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017
Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2017
Báo cáo tài chính kiểm toán 2017
Báo cáo tài chính tổng hợp Quý II 2018
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II 2018
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2019
Báo cáo tài chính tổng hợp quý 2 năm 2019
BCTC Qúy II 2020
Báo cáo sắp xếp đổi mới năm 2016
Sắp xếp đổi mới năm 2017
Công bố thông tin
Báo cáo lương thưởng năm 2016
Báo cáo lương thưởng năm 2017
Thay đổi thông tin tháng 1 2020