• Thông tin DN
 • Tin tức
 • Hoạt động
 • Tài chính
 • Chiến lược
 • Kế hoạch SXKD
 • KH Sắp xếp, đổi mới
 • Đánh giá hiệu quả
 • Quỹ lương, thưởng
 • Bất thường
Địa chỉ : 41 Sương Nguyệt Ánh P.Bến Thành Q.1 TP HCM

Căn cứ quyết định số 3472/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2010 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt đề án chuyển đổi Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn thành Công ty TNHH một thành viên, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.

Tên gọi sau chuyển đổi :

Tên tiếng Việt: TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN-TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Tên tiếng Anh: SAI GON REAL ESTATE CORPORATION

Tên viết tắt: RESCO

Trụ sở chính: 41 Sương Nguyệt Ánh, P.Bến Thành, Q.1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84-8) 39254255 - Fax : (84-8) 39254256

Website : www.rescovn.com - Email : resco@rescovn.com
Chủ sở hữu : Ủy ban Nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0301479844-1 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 09 tháng 10 năm 2010.

Vốn điều lệ : 2.775.722.000.000 đồng (Hai nghìn bảy trăm bảy mươi lăm tỷ bảy trăm hai mươi hai triệu đồng)

Người đại diện pháp luật : Ông Nguyễn Phước Ngọc – Thành viên Hội đồng thành viên - Tổng Giám đốc.

Ngành nghề kinh doanh :

 • Kinh doanh địa ốc, kho, bãi, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, nhà ở. Kinh doanh dịch vụ kho, bãi, văn phòng cho thuê.
 • Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp. Thiết kế quy hoạch xây dựng. Thi công các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật.
 • Trang trí nội thất. Sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp các loại công trình xây dựng. Sản xuất, lắp đặt, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng và kinh doanh thang máy, các thiết bị nhà cao cấp và cao tầng.Kinh doanh vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sẵn, vật liệu trang trí nội thất.
 • Đầu tư tài chính vào doanh nghiệp khác.
 • Môi giới bất động sản. Định giá bất động sản. Sàn giao dịch bất động sản. Tư vấn bất động sản. Đấu giá bất động sản. Quảng cáo bất động sản. Quản lý bất động sản.
 • Tư vấn xây dựng (trừ khảo sát xây dựng và giám sát thi công). Lập dự án đầu tư. Dịch vụ quản lý chung cư và cao ốc văn phòng.
 • Mua bán vật tư, máy móc thiết bị thuộc ngành xây dựng.

Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2013
Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2013, kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày được trình bày trên Báo cáo tài chính tổng hợp kèm theo
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014
Kế hoạch tài chính 2016
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016
Báo cáo tài chính năm 2015
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2015
Kế hoạch tài chính năm 2017
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017
Báo cáo tài chính kiểm toán 2017 - hợp nhất
Báo cáo tài chính kiểm toán 2017
Kế hoạch tài chính 2018
Phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2013
Phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2014
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2016
Báo cáo quỹ lương thực hiện 2014
Báo cáo quỹ lương thực hiện 2015
Tiền lương thưởng 2017