• Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ : Số 18 Trần Nguyên Hãn, Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) hoạt động theo mô hình công ty TNHH MTVthuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), được thành lập theo công văn số 1339/VPCP-ĐMDN ngày 03/3/2008 của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và Quyết định số 223/QĐ-EVN ngày 11/4/2008 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

EVNNPT được thành lập trên cơ sở tổ chức lại 7 đơn vị gồm: 4 Công ty Truyền tải điện 1, 2, 3, 4 và 3 Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam, với mục tiêu đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam.

EVNNPT có vốn điều lệ là 22.260 tỷ đồng; tổng tài sản là 71.453 tỷ đồng tại thời điểm ngày 31/12/2014.

* Ngành, nghề kinh doanh chính:

- Hoạt động truyền tải điện theo giấy phép hoạt động điện lực;

- Đầu tư phát triển lưới điện truyền tải;

- Quản lý vận hành, sửa chữa lưới điện;

- Tư vấn đầu tư xây dựng, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát thi công các công trình lưới điện; Tư vấn đầu tư xây dựng, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát thi công các công trình viễn thông và công nghệ thông tin;

- Xây lắp, giám sát lắp đặt thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin;

- Quản lý, vận hành, sửa chữa hệ thống thông tin viễn thông nội bộ;

- Thí nghiệm điện;

- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho quản lý, vận hành, sửa chữa lưới điện;

- Hoạt động tự động hóa và điều khiển.

* Ngành, nghề liên quan phục vụ trực tiếp ngành, nghề kinh doanh chính:

- Sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh vật tư, thiết bị lưới điện, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin;

- Xây dựng, lắp đặt các công trình lưới điện;

- Kinh doanh dịch vụ công nghệ thông tin;

- Hoạt động của các cơ sở điều dưỡng;

- Cho thuê máy móc, thiết bị;

-  Vận tải phục vụ sản xuất kinh doanh;

- Các ngành nghề khác được EVN chấp thuận theo quy định của pháp luật.

Đến thời điểm ngày 31/12/2014, EVNNPT quản lý và vận hành tổng cộng trên 19.123 km đường dây, tăng hơn 50% so với thời điểm ngày 01/7/2008; 106 trạm biến áp, bao gồm 23 TBA 500kV,82 TBA 220kV và 01 TBA 110kV với tổng dung lượng MBA là 55.801 MVA, tăng gần 90% so với thời điểm ngày 01/7/2008. Hệ thống Truyền tải điện Quốc gia đã vươn tới hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước và từng bước kết nối với lưới truyền tải điện của các nước trong khu vực với công nghệ ngày càng hiện đại như đường dây nhiều mạch, nhiều cấp điện áp, cáp ngầm cao áp 220kV, trạm GIS 220kV, hệ thống điều khiển tích hợp bằng máy tính, thiết bị định vị sự cố, giám sát dầu online, hệ thống SCADA,…

Với  hơn 7.500 cán bộ, kỹ sư, công nhân lành nghề đang ngày đêm trực tiếp điều hành, làm việc với thiết bị có cấp điện áp cao và siêu cao, đặc biệt nguy hiểm đối với người lao động, người làm công tác an toàn, người trực tiếp quản lý, điều hành tại các vị trí công tác của Hệ thống Truyền tải điện Quốc gia. Mọi sơ suất, nhầm lẫn, thiếu hiểu biết về kỹ thuật an toàn trong công tác điều hành, thao tác thiết bị điện đều có thể xảy ra tai nạn và sự cố nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc cung cấp điện của toàn bộ Hệ thống điện Quốc gia./.


Báo cáo tình hình hoạt động năm 2013
Báo cáo tình hình hoạt động năm 2013
Báo cáo tình hình hoạt động năm 2014
Báo cáo tình hình hoạt động năm 2014
Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015
Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng 2015
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng 2015
Báo cáo kết quả SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2015
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và ĐTPT 2014-2016
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2017
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2016-2020
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018
Báo cáo tài chính 2013
Báo cáo tài chính 2013
Báo cáo tài chính 2014
Báo cáo tài chính 2014
Báo cáo tài chính năm 2015 (lần 2)
Báo cáo tài chính năm 2016
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017
Báo cáo tài chính 2017
Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2016-2020
Kế hoạch SXKD năm 2016
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2017
Báo cáo kết quả thực hiện NVCI và TNXH năm 2016
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2018
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2019
Báo cáo lương thưởng năm 2015
Báo cáo lương thưởng năm 2016
Báo cáo lương thưởng năm 2017
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng 2019