Thông báo bán Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện (PTF) do VNPT sở hữu 100% vốn điều lệ

4/19/2017 11:05:00 AM

VNPT thông báo về việc bán doanh nghiệp là Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện do VNPT sở hữu 100% vốn điều lệ cho các tổ chức kinh tế trong nước hoặc nước ngoài đáp ứng các điều kiện theo qui định

Thông báo việc bán đấu giá Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Trường Thịnh

9/1/2016 12:00:00 AM

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Trường Thịnh kính thông báo việc bán đấu giá

Về việc bán đấu giá Công ty Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Hà Tây

2/3/2016 4:13:00 PM

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp thành phố Hà Nội tổ chức bán đấu giá doanh nghiệp 100% vốn nhà nước là Công ty Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Hà Tây

Giải thể Công ty TNHH 1 TV Xi măng Thanh Sơn

1/27/2016 9:32:00 AM

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xi măng Thanh Sơn thông báo về việc giải thể và dừng hoạt động vào ngày 31 tháng 01 năm 2016

Về việc bán Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Trường Thịnh

12/23/2015 10:32:00 AM

Căn cứ Công văn số 1064/TLĐ ngày 10/07/2015 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc chấp thuận chủ trương bán Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Trường Thịnh

Thông báo bán đấu giá doanh nghiệp - Công ty TNHH MTV vận tải và xây dựng (TRANCO)

8/30/2015 6:23:00 AM

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp thành phố Hà Nội thông báo bán đấu giá doanh nghiệp 100% vốn nhà nước - Công ty TNHH 1TV vận tải và xây dựng (TRANCO)

Thông báo của Công ty TNHH MTV Thương mại đầu tư phát triển đô thị

3/12/2015 3:53:00 PM

Công khai địa chỉ trang thông tin điện tử của doanh nghiệp

Bán Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Công ty sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu quận 3 (Trilimex)

3/10/2015 11:07:00 AM

Các khoản nợ phải trả: 12.445.110.662 đồng; Các khoản phải thu: 3.668.465.513 đồng.

Thông báo bán đấu giá doanh nghiệp VVFC

2/10/2015 5:30:00 PM

Công ty CP Đấu giá và Bất động sản VVFC ký hợp đồng bán đấu giá doanh nghiệp với Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước để tổ chức bán đấu giá doanh nghiệp