Hội thảo báo chí về Dự thảo Luật Hỗ trợ DNNVV ...
21/10/2016


Ngày 19/10/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo báo chí nhằm giới thiệu, cung cấp thông tin chính thức, đầy đủ về Dự thảo Luật doanh nghiệp nhỏ và vừa, dự kiến sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết...